Bokproduktion / Book production

2013 - 2020

 

Deltagare i projektet / Participants in the project

Joachim Holmberg & Annette Holmberg

Projektbeskrivning • Project description

Bokprojektet startade 2013 när vi började med släktforskning. När vi kom till vår mormors sida tog det stopp. Vi visste väldigt lite om hennes förflutna. Det enda vi visste var att hon var född i Polen och att hon suttit en tid i koncentrationslägret Ravensbrück innan hon befriades och anlände till Sverige vid andra världskrigets slut.

 

Där föddes idén om att försöka hitta svar på våra frågor...

  • Var kom hon ifrån?
  • Vad hände med hennes familj i Polen?
  • Finns det släktingar i livet?
  • Varför satt hon i koncentrationsläger?

Sökandet gav oss idén att skriva en bok. Läsaren kommer få följa med på våra resor i Sverige, Tyskland och Polen och besöka släktingar samt historiska platser från krigstiden. Parallellt med detta kommer vi skildra mormors levnadshistoria.

The book project started in 2013 when we started out with genealogy research. When we got to our maternal grandmother's side we were unable to go any further. We knew very little about her past. The only thing we knew was that she was born in Poland and that she had been for some time in the concentration camp Ravensbrück before she was liberated and arrived in Sweden by the end of WWII. 

 

That is when the idea of finding answers to our questions was born...

  • Where did she come from?
  • What happened to her family in Poland?
  • Are there any relatives alive today?
  • Why was she put in a concentration camp?

The search for these answers gave us the idea to write a book. The reader will be able to join us on our journeys in Sweden, Germany and Poland and visit relatives and historical sites from the time of the war. Along with this we will also tell the story of our grandmother's life.

AnVisiting International Tracing Services in Bad-Arolsen

Vår vision • Our vision

Målsättningen är att boken ska finnas till försäljning på svenska den 1:a maj 2020, 75 år efter vår mormors ankomst till Sverige. På grund av det intresse som väckts kring projektet i andra länder planerar vi även att översätta boken till i första hand: tyska, engelska och polska.


I vår vision ser vi även en uppföljning på det stora forskningsarbete vi gjort. Publiceringen av boken är förhoppningsvis ett sätt att nå ut till många som liksom vi är engagerade i denna historiska period och dess konsekvenser för oss alla.

The objective is for the book to be available in Swedish on May 1, 2020, 75 years after our grandmother's arrival in Sweden. Due to the response we have received while working on the project in other countries we are also planning on translating the book primarily into: German, English and Polish. 


As part of our vision we also expect continuing work related to the research we have done. Publishing the book is hopefully a way to reach out to many who are, much like ourselves, committed to this historical period and its consequences for all of us.

Författarna • The authors

Joachim Holmberg

Joachim Holmberg

Driver idag egen webbyrå, arbetar som grafisk formgivare, fotograf och projektledare.

 

Running a web design agency,
working as a graphic designer,
photographer and project
manager.

Annette Holmberg

Annette HolmbergEgenföretagare inom författande, översättning och biomagnetism.

 

Self-employed in writing, translation and biomagnetism.

Activity log

2016-09-26 SWEDEN

Arninge/Stockholm National Archive

 

2106-04-16 3 days GERMANY

Fürstenberg Havel Ravenbrück memorial; 71st anniversary

 

2016 February SWEDEN

Växjö Archive of Kronoberg

 

2015-08-02 10 days POLAND

Warsaw IPN, second meeting with Polish relatives, visiting graves Sobibor Sobibor memorial, Lublin Majdanek memorial and archive, Museum of martyrdom Belzec Belzec memorial Przemysl Lembergerstrasse 21 Sanok Skansen Archive, Sanok hostorical museum, visiting local cemetaries, Jurowce church

 

2015-07-09 1 day SWEDEN

Lund Univerity library archive searching in the Red cross material

 

2014-07-17 6 days POLAND

Sanok Sanok Archive Krakow Jewish getto, Oskar Schindler´s factory, first meeting with Polish relatives Oswiecim Auschwitz concentration camps

  

2014-05-20 6days GERMANY

Fürstenberg Havel Ravensbrück memorial Bad Arolsen ITS Internaational Tracing Services Weimar Buchenwald memorial, Brandenburg Memorial site for the victims of the Euthanasia murders in Brandenburg Oranienburg Sachenhausen memorial

 

Stort tack • Many thanks

Petra Nyberg - Riksarkivet, Lund SWEDEN

Christine Sundby - Riksarkivet, Stockholm SWEDEN

Krzysztof Tarkowski, Lukasz Myszala - Majdanek Archive, Lublin POLAND

Thomas Kuntz, Tegina Südow, Monika Schnell, Dr. Mattias Heyl - Gedenkstätte Ravensbrück, Fürstenberg Havel GERMANY

Gabriele Wilke, Maria Hofmann, Britta Büttner - ITS International Tracing Services,  Bad Arolsen GERMANY

Hans Lindström, Sonja Sjöstrand - Swedish Red Cross SWEDEN

Walt Brodrick - Bluffton USA

John Olsan  - Milwaukee USA

Ewa Bazan - Muzeum Auschwitz-Birkenau, Oswiecim POLAND

Jacek Ryzko, Anna Klimowicz - IPN Institute of National Remembrance POLAND

Piotr Zelny - Historical Museum of Sanok POLAND

The Staff at State Archives in Rzeszów, Branch in Sanok POLAND

Gerhard Jochem - Rijo Research, Nuremberg GERMANY

Per Lindbladh - Smålandsposten, Växjö SWEDEN

OK